MENUObčané pro rozvoj venkova je občanské sdružení, které má následující cíle:

 

- Podporovat regionální a komunitní rozvoj venkovského regionu.

- Napomáhat všeobecnému rozvoji a vzestupu dotčené venkovské oblasti v duchu společenské, kulturní, sportovní a environmentální osvěty.

- Přispívat k udržení a ochraně kulturně-historického vzezření obcí v návaznosti na tradice a potřeby místních občanů a v souladu s krajinným rázem regionu.

- Podněcovat vzdělávací a osvětové aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory.

- Tvořit základy morálně vyspělé demokratické společnosti a podporovat sociální a etické cítění.

- Vytvářet pozitivní prostředí pro konstruktivní dialog s veřejnou správou, neziskovými a příspěvkovými organizacemi a jinými regionálními, krajskými nebo zahraničními subjekty.

- Udržovat a pořádat aktivity k dosažení cílů sdružení.


Odkazy:

 

Partneři:

ISÚ finančně podpořil Olomoucký kraj z POV 2013

 

Fotosoutěž: