MENUVeřejné projednání přípravy tvorby Integrované strategie rozvoje území MAS

Dne 20.5.2013 proběhlo v majetínaké sokolovně 1. veřejné setkání k chystané Integrované strategii rozvoje území MAS. Kromě členů MAS se setkání zúčastnili také další zástupci z řad spolků, podnikatelů a veřejné správy. Celkem v sále bylo na 50 posluchačů.

V úvodu všechny přivítal místopředseda MAS Pavel Horák a seznámil přítomné s programem setkání a s aktualitami ze života MAS. Poté předal slovo Tomáši Šulákovi z partnerské MAS Moštěnka, který měl připravenou prezentaci o chystané tvorbě Integrované strategie (ISÚ) MAS. S harmonogramem ISÚ vystoupil Luboš Zatloukal.

Poté se přítomní rozdělili do čtyř skupin a postupně probírali klady a zápory MAS (dobré důvody proč MAS, co bylo špatně?), SWOT analýzu regionu MAS a nové projektové záměry. Potom následovalo společné shrnutí. Závěrem se diskutovala otázka nového názvu naší MAS, neboť stávající název neumožňuje geografické začlenění naší MAS.

Výstupy z veřejného setkání:

Podklady pro SWOT analýzu:

  • klady našeho území - ke stažení Initiates file downloadZDE
  • zápory našeho území - ke stažení Initiates file downloadZDE
  • příležitosti našeho území - ke stažení Initiates file downloadZDE
  • ohrožení našeho území - ke stažení Initiates file downloadZDE
  • silné stránky - ke stažení Initiates file downloadZDE
  • slabé stránky - ke stažení Initiates file downloadZDE

Nové projektové záměry - ke stažení Initiates file downloadZDE

 

Pozvánka na veřejné projednání přípravy tvorby ISÚ MAS

MAS se začíná připravovat na nové plánovací období EU pro léta 2014-2020 a komunitní plánování je základem. Projednání proběhne v majetínské sokolovně v pondělí 20.5.2013 v 18.00 hod. Všichni občané, podnikatelé, neziskové organizace a představitelé veřejné správy jsou srdečně zváni.

Letak_Obce_A4_2.pdf

Pozvánka na veřejné projednání přípravy tvorby ISÚ


Odkazy:

 

Partneři:

ISÚ finančně podpořil Olomoucký kraj z POV 2013

 

Fotosoutěž: