MENUPracovní seminář o metodě LEADER

Ve čtvrtek 27. června 2013 se konal pracovní seminář o metodě LEADER. Zúčastnili se jej nejen členové MAS, ale také ostatní zájemci zejména z řad neziskových organizací. Školiteli byli zkušení pracovníci z partnerských MAS. Během semináře tak postupně vystoupil Luboš zatloukal, Markéta Kropáčková a Tomáš Šulák z MAS Moštěnka, a Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta. Kromě základních principů metody LEADER bylo důležitou součástí semináře také je ho pracovní část, kde se připravovaly podmínky pro tzv. tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o podporu na mikroprojekty v oblasti kultury, sportu a volného času.

Prezentace o zkušenostech s hodnotícími kritérii v MAS Moravská cesta (Julie Zendulková) je ke shlédnutí a stažení ZDE

 

Prezentace o hodnotících procesech v MAS Moštěnka (Markéta Kropáčková) je ke shlédnutí a stažení ZDE 

 

Prezentace o metodě LEDER (Tomáš Šulák) je ke shlédnutí a ke stažení ZDE

 

Prezentace o našem projektu Rozvíjíme MAS OPRV (Luboš Zatloukal) je ke shlédnutí a ke stažení ZDE a ZDE

 

 

Pozvánka na pracovní seminář o metodě LEADER

Srdečně zveme ve čtvrtek 27.6.2013 v 17.00 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse Dub nad Moravou na pracovní seminář o metodě LEADER.

Seminář bude zacílen na členy Výběrové komise, členy MAS, další podnikatele, neziskové organizace, širokou veřejnost, školy, apod. Informace o konání budou rozšířeny mezi uvedené cílové skupiny. Cílem semináře je seznámit členy orgánů, MAS i širokou veřejnost se základními principy projektového cyklu, metodou LEADER, aktivitami MAS, hodnotícími kriterii a systémem výběru projektů. Na základě tohoto semináře budou nastavena výběrová kritéria, postup pro hodnocení akcí a připravena a zrealizována tréninková výzva.

Lektorem bude zkušený manažer/předseda úspěšné a podpořené MAS. Dalšími lektory budou manažer tohoto projektu a předseda, popř. místopředseda MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s.

 


Odkazy:

 

Partneři:

ISÚ finančně podpořil Olomoucký kraj z POV 2013

 

Fotosoutěž: